Reklamne kutije

Designed by Mrsiraphol

Kutije ne moraju biti samo smeđi ili sivi predmet, nego ih se može iskoristit kao odličan medij promoviranja branda kupcu. S našim CMYK tiskom u bojama, kutija se lako pretvara u promidžbeni materijal. Prihvatljive sve veličine kutija. A sav naš tisak udovoljava najvišim ekološkim standardima i propisima.

KAKO DO NAS?

VIRO plus DIGITAL d.o.o.

KONTAKTIRAJTE NAS

Close Menu